Biobyggarna tillhandahålla med allt inom byggnation med biobaserade material och hållbar byggproduktions utveckling.
Vi erbjuder både totalentreprenad inom nyproduktion och renovering och tillbyggnader, byggarbetsmiljösamordnare Bas P/U och har
yrkesarbetare tar vi hand om hela utförandet av ditt projekt.

Genom att vara flexibla i vårt utförande, och kan anpassa tidsplanen efter kundens önskemål för en effektivare byggprocess
Med ett stort kontaktnät inom alternativt byggteknik och kan vi hjälpa er att komma i kontakt med konsulter inom specifika områden.
Vi kan renovera ditt hus med biobaserade material som minskar driftkostnader och ger ett hälsosamt inomhusklimat.
Vi ser till att endast fossilfria byggmaterial byggs i din byggnad.

Till miljömedvetna markägare och byggherrar kan vi erbjuda konsulttjänster i materialval och byggarbetsmiljösamordning som Bas P/U.
Vi kan kvalitetssäkra alternativa material utan svensk standardisering och kan därför erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga byggkoncept inom fossilfri samhällsbyggnation.